Ouderraad

​​​​​​​De Ouderraad heeft tot doel om mee te werken aan een prettige leeromgeving voor onze kinderen op school.
Het is een groep enthousiaste ouders die de school en het team ondersteunt bij een aantal activiteiten zoals:
 • het mede-coördineren van diverse feesten: Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, Sint Maarten
 • het mede-coördineren van sportactiviteiten
 • In overleg met het team, de aanschaf en het beheer van het buitenspelmateriaal
 • het geven van gevraagd en ongevra​agd advies aan directie, leerkrachten en Medezeggenschapsraad over die zaken die de leerlingen en ouders in het bijzonder aangaan
 • het beheer en de controle van de juiste besteding van de vrijwillige ouderbijdrage​
 • het zorgdragen voor een deugdelijke financiële administratie

Uitleg werkwijze ouderraad

Bij de Ouderraad ligt de nadruk op praktische zaken, er is regelmatig contact met de medezeggenschapsraad. De ouderraad heeft een eigen huishoudelijk reglement opgesteld. 
De Ouderraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de ouders en kent een dagelijks bestuur: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De Ouderraad ontvangt ieder jaar een activiteitenlijst met evenementen vanuit school en houdt toezicht op de uitvoering van deze evenementen. 
 
Vier tot zes keer per jaar is er een openbare OR vergadering. De data van de geplande vergaderingen vindt u in de schoolkalender en worden aangekondigd in de nieuwsbrieven van school. U bent van harte uitgenodigd om aan deze vergadering deel te nemen, daar uw mening te geven en te horen wat er zoal speelt. In de nieuwsbrief van school houden we u op de hoogte van de punten die besproken zijn middels een kort verslag.
 
Ouderbijdrage
Om een prettige leeromgeving te kunnen creëren is uw vrijwillige ouderbijdrage hard nodig. Verantwoording en transparantie staan hoog in het vaandel. Dit wordt mede geborgd doordat de rekeningen en boekhouding via de stichting Agora lopen en er een finaniceel jaarverslag wordt opgesteld. Deze wordt via de website met alle ouders gedeeld.

Samenstelling en contact:
De Ouderraad kent momenteel 6 leden:
 • Danielle Dekker-Bartels (voorzitter)
 • Marion van Tilborg (penningmeester)
 • Wendy Stoffelen (secretaris)
 • Sanne Takkenberg
 • Melanie Schür-Hasselaar
 • Wandana Nanhoe

U kunt contact opnemen met de Ouderraad via het schoolmailadres: info@icb-octant.nl
​Natuurlijk kunt u ons ook altijd persoonlijk aanspreken. Juist door uw mening en uw vragen houden wij goed zicht op wat er speelt en kunnen wij uw belangen goed behartigen. Wij horen graag van u!


 
  
  
20181101 Overzicht jaarverslag 2017-2018 DEF.pdf
  
20171101 verslag ouderraad 2016 2017.pdf
  
20161208 def jaarcijfers Octant 2015-2016.pdf
  
20151013 huishoudelijk reglement 2015.pdf
  
​​