Ouderraad

​​​​​​​De Ouderraad heeft tot doel om mee te werken aan een prettige leeromgeving voor onze kinderen op school.
Het is een groep enthousiaste ouders die de school en het team ondersteunt bij een aantal activiteiten zoals:

 
  • het coördineren van diverse feesten: Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, Sint Maarten
  • het coördineren van de luizencontrole
  • het coördineren van sportactiviteiten
  • In overleg met het team, de aanschaf en het beheer van het buitenspelmateriaal
  • het geven van gevraagd en ongevra​agd advies aan directie, leerkrachten en Medezeggenschapsraad over die zaken die de leerlingen en ouders in het bijzonder aangaan
  • het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage​
  • het zorgdragen voor een deugdelijke financiële administratie

Uitleg werkwijze ouderraad
Bij de Ouderraad ligt de nadruk op praktische zaken, er is regelmatig contact met de medezeggenschapsraad. De ouderraad heeft een eigen huishoudelijk reglement opgesteld. 
De Ouderraad bestaat uit een oudergeleding, het dagelijks bestuur: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De Ouderraad ontvangt ieder jaar een activiteitenlijst met evenementen vanuit de teamgeleding en houdt toezicht op de uitvoering van deze evenementen. 
De evenementen zijn toegewezen aan een leerkracht, die hiervoor eindverantwoordelijk is. 
​Elke zes weken is er een openbare OR vergadering. U bent van harte uitgenodigd om aan deze vergadering deel te nemen, daar uw mening te geven en te horen wat er zoal speelt. De notulen van elke vergadering is ook op de website te lezen.
 
Ouderbijdrage
Om een prettige leefomgeving te kunnen creëren is uw vrijwillige ouderbijdrage hard nodig. Verantwoording en transparantie staan hoog in het vaandel. Daarom heeft de OR een kascontrole commissie ingesteld van onafhankelijke ouders die periodiek de boeken controleert en daarvan tijdens de jaarvergadering verslag doet.

Via de kalender en de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de samenstelling van de OR. 
​Natuurlijk kunt u ons ook altijd persoonlijk aanspreken. Juist door uw mening en uw vragen houden wij goed zicht op wat er speelt en kunnen wij uw belangen goed behartigen. Wij horen graag van u!

 
  
  
20181101 Overzicht jaarverslag 2017-2018 DEF.pdf
  
20171101 verslag ouderraad 2016 2017.pdf
  
20161208 def jaarcijfers Octant 2015-2016.pdf
  
20151013 huishoudelijk reglement 2015.pdf
  
​​