Medezeggenschapsraad

​​De MR van onze school bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Wij denken en praten actief mee over beleidszaken op school.
Daarin kunnen we adviseren, maar uiteraard ook zelf zaken op de agenda zetten.
Heeft u vragen, suggesties of zijn er andere zaken die onze aandacht behoeven, neem dan gerust contact met een van ons op.

Samenstelling MR en contactgegevens

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van:
- ouders met kinderen op school, de oudergeleding:
    Bonny de Git (voorzitter)
    Lodie van Duijse
   Margherita Dalla Mura-Dijkman

Namens de ouders:
Hoi, ik ben Bonny de Git, moeder van Kris uit groep 5 en Thijs uit groep 1.
Ik ben sinds 2 jaar MR lid en sinds dit schooljaar ook voorzitter.
Als MR lid wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan het beleid op school, door kritisch te kijken naar voorstellen vanuit het bestuur/de directie, maar ook door vragen van-uit ouders en het team zo goed mogelijk beantwoord te krijgen.
Als je vragen hebt over het werk van de MR dan kun je mij altijd even aanspreken.

Mijn naam is Lodie van Duijse.
Mijn zoon zit inmiddels in groep 7 en mijn dochter zit op de middelbare school na een hele leuke schooltijd op Octant.
Ik ben al tien jaar lid van de MR en ook al weer drie jaar van de GMR. Ik heb dus al het nodige meege-maakt en gezien in en om de school. Deze ervaring zet ik graag in voor de kwaliteit van de onderwijs van onze kinderen en het werkklimaat van onze leerkrachten.
Als er onderwerpen zijn die de aandacht verdienen op onze school, schroom niet om contact met mij op te nemen. Je helpt de kinderen, leerkrachten en ons daar enorm mee!

Mijn naam is Margherita Dalla Mura-Dijkman, ik ben de moeder van Maarten, groep 1/2 A, en van Emma en Tristan, allebei oud leerling van Octant en inmiddels op het voortgezetonderwijs. Met ingang van dit schooljaar ben ik MR lid. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Na jaren helpen op 'klasniveau' is het nu ook heel fijn om wat meer 'achter de schermen', samen met andere ouders en leerkrachten, mee te denken en bij te dragen aan de kwaliteit van de school.

- het personeel, de personeelsgeleding:
    Claudia Jaring (secretaris)
    Dennis Lantinga
    Carin Gnade

Namens het personeel:
Ik ben Carin Gnade, leerkracht van groep 4/5. Sinds 2008 ben ik werkzaam in het onderwijs en werk ik op Octant. Ik ben sinds dit schooljaar lid van de MR. Vanuit de teamgeleding van de MR wil ik een bijdrage leveren, betreffende zaken aangaande belangrijke school- en bestuursbesluiten.

Mijn naam is Dennis Lantinga en ik ben nu bijna 13 jaar werkzaam in het onderwijs en tevens ook al 13 jaar verbonden aan I.C.B.S Octant. Sinds 4 jaar ben ik ook verbonden aan de MR en daar behartig ik, sa-men met mijn medecollega’s die in de MR zitten, de belangen van het personeelsgedeelte van team Octant. Mijn werkzaamheden voor de MR vervul ik met veel plezier en voldoening aangezien ik zo een positieve bijdrage kan leveren aan het schoolklimaat.

Ik ben Claudia Jaring en ben 18 jaar werkzaam als leerkracht.
Ik werk nu 8 jaar op Octant en heb hiervoor 10 jaar gewerkt in Amsterdam ZuidOost op een Montessori en een kunstmagneet school. De afgelopen paar jaar sta ik voor een kleutergroep maar heb hiervoor vooral bovenbouwgroepen les gegeven. Na al die jaren kan ik nog steeds niet aangeven welke groep ik het liefste les geef. Op dit moment geniet ik erg van mijn groep 1/2 A. Mijn eigen drie kinderen zitten ook op Octant; in groep 4,5 en 6. Ik vind het prachtig om het ontwikkelingsgericht onderwijs terug te zien in hun spel en ontwikkeling.
De laatste 4 jaar ben ik onderdeel van de Medezeggenschapsraad op school omdat ik het belangrijk vind om mee te denken over beleid en onderwijs.

MR leden hebben een zittingsperiode van 3 jaar.
Als er nieuwe leden nodig zijn, wordt hiervoor een oproep gedaan in de nieuwsbrief.
U kunt zich dan verkiesbaar stellen.

Het e-mailadres van de MR is: mroctant@gmail.com
De MR-octant website is: www.icb-octant.nl/mr

  
  
  
  
20160317 Notulen Medezeggenschapsraad 17 maart.pdf
  
8-7-2016 10:24Ronald Overboom
20171212 Notulen MR.pdf
  
12-3-2018 10:55Ronald Overboom
20180207 Notulen MR.pdf
  
12-3-2018 10:55Ronald Overboom
20180405 Notulen MR.pdf
  
20-4-2018 14:29Ronald Overboom
20180713 MR jaarverslag 17 18.pdf
  
13-7-2018 11:15Ronald Overboom
20180713 Octant MR Dinsdag 11 juli 2018.pdf
  
13-7-2018 11:15Ronald Overboom
20181018 MR Dinsdag 9 oktober 2018 .pdf
  
19-10-2018 08:49Ronald Overboom
20181114 notulen mr 14-11-2018.pdf
  
8-4-2019 14:47Ronald Overboom
20190207 notulen mr 07-02.pdf
  
8-4-2019 14:47Ronald Overboom
20190401 notulen MR.pdf
  
21-5-2019 09:01Ronald Overboom