Ondersteuning

Centrum Jong (0-23 jaar)​​centrum jon.jpg

​Iedereen heeft weleens vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen, wil meer weten over de gezondheid van een kind of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dit kan met familie of een goede vriend(in), maar ook via het Centrum Jong (CJ).​

 
Bij het CJ kan iedereen - (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals - terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. ​Het CJ zorgt ervoor dat u advies krijgt en als u dat wilt, regelt het de juiste ondersteuning. 
 
Het CJ werkt met verschillende organisaties samen. Zo werken er in het CJ jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogen, MEE consulenten en maatschappelijk werkers (SMD). Deze samenwerking zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en ouders zo snel en efficiënt mogelijk worden geholpen.
 
Het CJ biedt verschillende vormen van hulp en advies aan. Zo kunt u terecht op het inloopspreekuur en kunt u telefonisch en online advies krijgen. Uiteraard kunt u ook altijd bij ons terecht voor informatie over alles wat te maken heeft met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. 
 

Jeugdgezondheidszorg in Centrum Jong

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Zaanstreek-Waterland werkt in Centrum Jong. De medewerkers van de JGZ voeren bij kinderen in de basisschoolleeftijd een aantal onderzoeken uit. Hieronder wordt de inhoud van JGZ consulten in het schooljaar 2016-2017 nader toegelicht. 

Het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) 5-jarigen
Alle leerlingen geboren in 2011 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Het PGO wordt uitgevoerd door de doktersassistente en de jeugdarts. De doktersassistente onderzoekt de oren en ogen. Dit onderzoek vindt plaats op school. Daarna volgt het medisch onderzoek door de jeugdarts. Dit onderzoek vindt plaats in Centrum Jong.

De spraaktaal screening 5-jarigen
Bij alle leerlingen geboren in de 2e helft 2011 of de 1e helft 2012 wordt een spraaktaal screening afgenomen. De screening wordt uitevoerd door een logopedist en vindt plaats op school.

Het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) groep 7
Alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundigde en vindt plaats inhet Centrum Jong.Tijdens dit gesprek wordt tevens voorlichting gegeven over het gebruik van alcohol en de consequenties daarvan.

Onderzoek op indicatie
bij zorgen of vragen van leerkrachten, IB-ers, ouders of verzorgers kan altijd contact opgenomen worden met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, pedagogisch adviseur of logopedist voor overleg of onderzoek van een leerling. Bij het aanvragen van een onderzoek kan gebruik worden gemaakt van het signaleringformulier.

Mijn Kinddossier
Ouders kunnen de gegevens van hun kind inzien via www.mijnkinddossier.nl. Hierin worden onder andere de gegevens vanuit het medische kinddossier gekoppeld. De vragenlijsten, die bij elk onderzoek horen, kunnen ook via mijn kinddossier ingevuld worden. 
 ​
Wilt u meer informatie?