Aanmelden en inschrijven

​Wanneer u een school kiest voor uw kind(eren) houdt u rekening met verschillende zaken. Is de school in de buurt? Welke visie heeft de school? Hoe zit het met waarden en normen? Welke leermiddelen worden gebruikt? Maar ook, hoe is de sfeer in een school? Heeft u specifieke vragen, wilt u de sfeer proeven of wilt u uw kind aanmelden, maakt u dan vooraf even een afspraak met de schoolleiding.
Als u uw keuze heeft gemaakt voor Octant, ontvangt u een inschrijfformulier. Na inlevering van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

Als uw kind voor het eerst naar school (groep 1) gaat, neemt de leerkracht zes weken voor de eerste schooldag contact met u op om een aantal wenochtenden of -middagen met u af te spreken. U wordt tevens gevraagd een entreeformulier in te vullen. Aan de hand van het entreeformulier volgt een kennismakingsgesprek.

Als uw kind in een hogere groep instroomt, neemt de leerkracht contact met u op voor een kennisma​kingsgesprek en een eventuele wenochtend of - middag.

Open dag 2018 02.jpg
 

Dit vinden wij belangrijk:

- Ontwikkeling van eigen  identiteit en levensvisie
- Hoge verwachtingen en goede resultaten
- 21ste eeuws onderwijs
- Leren in relatie met de echte wereld: écht leren
- Duidelijke regels en afspraken
- Een veilige school
- Een positieve benadering van kinderen
- Inbreng van ouders

U bent van harte welkom om even binnen te lopen of te bellen om een afspraak te maken voor een rondleiding door de school.