Passend onderwijs

​Omgaan met verschillen 

Op Icbs Octant zorgen we dat ieder kind zich kan ontwikkelen en tot leren komt.
We hanteren daarbij de cirkel van basisontwikkeling.

Hierin is af te lezen dat de voorwaarden om tot leren te komen zijn,​ dat een kind:​cirkel.jpg

  • emotioneel vrij is 
  • nieuwsgierig kan zijn 
  • dat het voldoende zelfvertrouwen ontwikkelt. 

 
Het laat zien dat wij inzetten op zowel specifieke kennis en vaardigheden (de kerndoelen) als op​​ brede ontwikkelingsdoelen. We laten kinderen zien wat ze kunnen en waar ze in uitblinken en helpen hen om een volgende stap te zetten.  

We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen, nieuwsgierig en  met zelfvertrouwen, die zich ook na Icbs Octant blijven ontwikkelen. Wij hebben hoge verwachtingen van elk kind. We proberen altijd zoveel mogelijk uit het kind te halen!
We willen zorgen voor eigenaarschap en betrokkenheid bij kinderen en leerkrachten, waarbij oog is voor wat het kind kan en de kwaliteiten van het kind.

Alle kinderen hebben onze zorg en aandacht nodig. Elk kind heeft eigen mogelijkheden en ontwikkelbehoeften.
Wij denken dat het voor alle kinderen gaat om goed, ontwikkelingsgericht onderwijs.
We spreken daarom niet van ‘leerlingzorg’, maar van goed onderwijs en het omgaan met verschillen tussen kinderen.
Uiteraard kan er soms wel ‘zorg’ ontstaan over (de ontwikkeling van) een leerling. Ook zijn er leerlingen die  voor kortere of langere tijd behoefte hebben aan specifieke ondersteuning, aanpassing van het aanbod en/of gebruik van hulpmiddelen.
In het bijgevoegde stroomschema ziet u hoe de interne ondersteuning is ingericht.