Introductiepagina

In alle groepen vinden het hele jaar door leuke en leerzame activiteiten plaats.
Op deze plaats doen wij verslag van de activiteiten in groep 4-5.​

SNAPPET
Zoals u weet gaat de ontwikkeling op gebied van de digitale technologie met enorme sprongen. We vragen ons al enkele jaren af: wat kunnen wij hiermee in ons onderwijs? De ontwikkelingen in het onderwijs blijven achter. Elke school is zelf aan het bekijken wat die met de ICT middelen kan, met het risico dat elke school zelf het wiel gaat uitvinden. 

Dit jaar doen we een pilot in groep 4 en 4-5 met Snappet:

Snappet02.JPGDoel van Snappet: Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden.

Hoe werkt het:
De leerkracht geeft de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met de huidige schriftjes. De leerkracht kijkt via de computer mee hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen.

Op dit moment worden de tablets voor rekenen ingezet.
Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan 'doelen' gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.